Raj rozviv sia  

a v našoho hospodaria stojiť javor na dvori

a tŷ  pane hospodariu otvoraj dveri vsi

raj rozviv raj rozviv sia Christos narodyv sia

ves naš dvir zveselyv sia

 

a tŷ pane hospodariu zasteľaj stolŷ vsi

a polož tam svoji darŷ Christu Bohu Marii

raj rozviv raj rozviv sia Christos narodyv sia

ves naš dvir zveselyv sia

 

Prečistaja ďiva

prečistaja ďiva sŷna zrodila

v jasľach povila sinom prŷkrŷla

vol i osel kolo jasel

zvizda jasna svitiť krasno nad vertepom

 

prŷšli  pastŷrije uzrili diťa

Isusa Mariu Osifa starca

svoji darŷ mu davali

i veselo mu spivaly Slava Bohu

 

prišli trije cary prŷnesly darŷ

ladan miro zlato mu darovali

prŷjmi Christe od nas dary

što bŷ sme ťa ohľadali v carstvi tvojem

Texty piesní

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *