Ked sobi zašpivam popid javoriky,
Učuješ ňa milá až do Ameriky.

Už slunečko šidať, nyč mi nepovidat,
Lem jedno slovičko, bud zdrava Haničko.
Poďme zhora dolu, bo už nam prychodyt,
Bo jasne slunečko za horu zachodyt.

Deň, deň bilyj deň, stavaj mila klaď oheň,
Zbiraj trisky po dvorovi, navar jisty šuhajovi,
Deň, deň bilyj deň, stavaj mila klaď oheň.

Deň, deň bilyj deň, stavaj mila klaď oheň,
Mila stala, taj naklala, neje toho, čom čekala,
Deň, deň bilyj deň, stavaj mila klaď oheň.

Hej, mila pyla, čipec stratyla,
Pryšla do domu, taj muža byla.
Byla ho v siňoch, byla ho v chaťi,
iť že ty mužu čipec hledati.
Do korčmi pryšov, dobryj deň ľude,
chto čipec najde, oldomaš bude.
Oldomaš bude, ľiter paľinky,
Chto čipec najde, tot‚ moj od žinky.

Texty piesní